Waluty
Polityka prywatności - RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Informacja ta kierowana jest do Państwa ponieważ w bazie danych, której administratorem jest PPHU STOLMET Sp. J. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ulicy Zjednoczenia 18b znajdują lub mogą znajdować się Pana/Pani dane osobowe.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest PPHU STOLMET SP. J. z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul. Zjednoczenia 18b (dalej „My” lub „PPHU STOLMET SP. J.”) operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.stolmet.pl.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych uprzejmie prosimy o kontakt na adres mailowy: stolmet@stolmet.pl lub adres pocztowy: PPHU STOLMET SP. J., ul. Zjednoczenia 18b, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonanymi w naszym sklepie internetowym  www.stolmet.pl dokonanymi z rejestracją bądź bez jej przeprowadzania. Podane w ten sposób dane są danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentów potwierdzających zakup oraz w przypadku wysyłki do dostarczenia ich na podany adres.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez PPHU STOLMET SP. J.?

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w związku z dokonaniem w sklepie internetowym zakupów bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na www.stolmet.pl w tym do:

 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zapytań (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Państwem w sprawie zamówień

Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PPHU STOLMET SP. J. którym jest:

 • prowadzenie badań i analiz sklepu między innymi pod kątem funkcjonalności zawartych na stronie, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających witrynie
 • obsługa Państwa próśb przekazywanych działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenie analiz statystycznych;

Na podstawie i tylko o ile udzielą Państwo na to zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

PPHU STOLMET SP. J. wymaga podania przez Państwa następujących danych: e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu, ulicy i numeru domu, kodu pocztowego oraz miasta - aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą w związku z każdym zakupem dokonanym przez Państwa z oraz bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować złożonego zamówienia ani skontaktować się z Państwem w sprawie jego przebiegu. W całym zakresie podanie danych jest dobrowolne i konieczne do zakupów w sklepie internetowym www.stolmet.pl.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 1. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: spostrzeżenie, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PPHU STOLMET SP. J.; zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta; zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: spostrzeżenie, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie zgłoszą Państwo, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób

 

Przysługuje Państwu prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się wobec przetwarzania danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

PPHU STOLMET SP. J. może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz firmom spedycyjnym w celu dostarczenia Państwu zamówionych poprzez sklep internetowy towarów na wskazany adres.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

PPHU STOLMET SP. J. przechowuje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa transakcji Z lub bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny do realizacji danego zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jego realizacją. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych przez PPHU STOLMET SP. J. polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji oraz w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

Nie znalazłeś tego czego szukasz?

Napisz do nas na: esklep@stolmet.pl
lub zadzwoń: 33 876 49 32;
33 474 20 33

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl